Begroting 2020

Gemeenteraad

2.1 Gemeenteraad

Coördinerend portefeuillehouder: Presidium

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 8.903.000

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 8.903.000

100,0 %

ga terug