Begroting 2020

Sport

2.10 Sport

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 66.673.000

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 66.662.000

100,0 %

ga terug