Begroting 2020

Subsidies

3.8 Subsidies

Subsidie proces

Subsidie proces

In deze subsidieparagraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van subsidies, zowel verstrekt ter uitvoering van het gemeentelijk beleid als subsidies die de gemeente probeert te verwerven.

ga terug