Begroting 2020

Werk en inkomen

2.7 Werk en inkomen

Coördinerend portefeuillehouder: Bert van Alphen

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 619.728.050

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 619.728.050

100,0 %

ga terug