Begroting 2020

Stadsontwikkeling en wonen

2.13 Stadsontwikkeling en wonen

Coördinerend portefeuillehouders: Boudewijn Revis / Martijn Balster

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 162.626.156

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 162.626.156

100,0 %

ga terug