Begroting 2020

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

2.8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Coördinerend portefeuillehouders: Kavita Parbhudayal / Bert van Alphen/Martijn Balster

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 592.818.000

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 592.818.000

100,0 %

ga terug