Begroting 2020

College en bestuur

2.2 College en bestuur

Coördinerend portefeuillehouder: Johan Remkes

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 7.407.592

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 7.407.592

100,0 %

ga terug