Begroting 2020

Infographic inkomsten verklaard

Infographic inkomsten verklaard

 

Bedragen in mln.

Bewoners

Tarieven, leges, heffingen

 €                     158

OZB

 €                     106

Parkeerbelasting

 €                        77

Erfpacht

 €                        21

Toeristenbelasting

 €                        12

Overige dekkingsmiddelen

 €                         3

Hondenbelasting

 €                         2

Bedrijven

Dividend

 €                       60

Grondexploitaties

 €                       48

Precariobelasting

 €                        16

Andere overheden

Algemene uitkering en sociaal deelfonds

 €                   1.372

specifieke uitkering

 €                     415

Spaargeld gemeente

reserves

 €                     308

Rente

 €                        23

Overig

Overige inkomsten

 €                      176

ga terug