Begroting 2020

Onderwijs

2.6 Onderwijs

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 143.870.000

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 143.870.000

100,0 %

ga terug