Begroting 2020

Cultuur en bibliotheek

2.5 Cultuur en bibliotheek

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 109.432.061

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 109.432.061

100,0 %

ga terug