Begroting 2020

Buitenruimte

2.9 Buitenruimte

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 174.481.542

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 174.481.542

100,0 %

ga terug