Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren; grote zaken die vaak veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan. De gemeente Den Haag wil haar kapitaalgoederen goed onderhouden om ze zolang mogelijk te kunnen gebruiken. De wijze waarop dit gebeurt en die bedragen die hiervoor zijn begroot komen aan bod in deze paragraaf. Het gaat om de volgende kapitaalgoederen:

  1. Vastgoed
  2. Wegen
  3. Riolering en waterzuivering
  4. Bruggen, kades, viaducten en tunnels
  5. Groen
ga terug