Begroting 2020

Economie

2.11 Economie

Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 41.918.539

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 41.918.539

100,0 %

ga terug