Begroting 2020

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Informatie niet correct?
De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de inhoud zo toegankelijk, correct en compleet mogelijk te laten zijn.

Komt u op de website toch iets tegen dat niet correct is? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
U kunt hiervoor e-mail sturen naar regievoering@denhaag.nl
Wilt u zo vriendelijk zijn om de link naar de pagina met de incorrecte informatie mee te sturen.
In de loop van de tijd verzamelen wij correcties en zullen deze t.z.t. aanpassen.

Vertrouwelijk
Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld.

Auteursrechten
Het auteursrecht en het databankenrecht op deze website liggen bij de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud ervan. Dit betekent dat u de inhoud van de website gratis kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren. U moet zich hierbij wél houden aan de volgende voorwaarden:

bij hergebruik verwijst u naar financien.denhaag.nl
bij hergebruik vermeldt u altijd de datum van kopiëren en hergebruik

Op de website staat ook inhoud van/of gemaakt door derden, zoals beeldmateriaal. Deze zaken mag u niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Reeds Verwerkte correcties: (Laatste wijziging op: 03-02-2020)

03-02-2020
In het onderdeel bedrijfsvoering/informatie en ICT-beleid is in de de tweede alinea de onderstaande passage in verwijderd.

"Het is noodzakelijk om de gemeentelijke IT-infrastructuur te vernieuwen en daarmee de digitale basis op orde te brengen. Mede hiervoor is in het coalitieakkoord 2019-2022 (RIS304121) een eenmalige ICT-impuls van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.Inzet is sinds 2016 geweest om het pand als bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen en tot bloei te brengen vanuit
Stadslandbouw, Duurzaamheid en Innovatie (Businessplan De Schilde RIS 294506). Vervolgens is in 2018 een grote huurder, Urban Farmers, failliet gegaan.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een gedegen en toekomstbestendige invulling voor het gebouw De Schilde/The New Farm
. "

Correcties die niet worden aangepast: (Laatste wijziging op:)

De gebruikte software voor deze website
https://www.lias-software.nl/product/webpublicatie

ga terug