Begroting 2020

Voor u ligt de programmabegroting 2020-2023. Voor mij een bijzonder weerzien. De laatste keer dat ik een begroting presenteerde als wethouder financiën was in 2014. Nu mag ik u deze begroting, die een uitwerking is van het eind december gepresenteerde coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad,’ wederom namens het college aanbieden.

Door de ontstane situatie in de Haagse politiek is de behandeling van de begroting uitgesteld naar begin 2020. Er is ontzettend hard gewerkt om snel tot deze begroting te komen, zodat we kunnen beginnen met de uitvoering van het coalitieakkoord. Ik wil iedereen die daaraan bijgedragen heeft en zelfs zijn kerstvakantie ervoor moest laten schieten, van harte bedanken voor de inzet.

In deze begroting schuiven we tekorten niet meer voor ons uit en brengen we het huishoudboekje op orde. Ik ben er trots op dat dat lukt en dat Den Haag de stad blijft met de laagste lasten. Er ligt een financieel degelijke begroting, met beheersbare risico’s en weinig schulden.

De ambities waar Den Haag de komende jaren voor staat gaan gepaard met grote uitdagingen. De financiële verhoudingen tussen de Rijksoverheid en de gemeenten groeien steeds verder scheef. Het Rijk geeft meer verantwoordelijkheden aan lokale overheden, maar bijbehorende financiering daarvoor blijft uit of is te weinig. Wij willen geen tekorten voor ons uitschuiven, daarom lossen we de tekorten in de zorg nu op. Het gevolg daarvan is dat Haagse euro’s worden gebruikt om een Rijksprobleem aan te pakken.

Ook dringen we er bij het Rijk op aan om duidelijker te maken hoeveel geld de gemeente van het Rijk mag verwachten vanuit het zogenaamde gemeentefonds. Elk jaar ontvangt de gemeente zo’n 1,2 miljard euro van het Rijk, dit is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Door een complex en moeilijk voorspelbaar systeem van het Rijk weten we niet goed waar we elk jaar op kunnen rekenen en zorgt dit voor ongewenste schommelingen.

Anderzijds ontvangt de gemeente Den Haag in de zomer van 2020 circa € 675 mln., als de verkoop van Eneco definitief is. Deze bedragen zijn daarom nog niet in de begroting verwerkt. Dit college zet de opbrengsten in voor verbeteringen waar de stad niet alleen vandaag of morgen iets aan heeft, maar juist ook op de lange termijn. Het geld afkomstig van de Eneco-verkoop gaan we niet verbrassen. Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid en zorgen dat de stad langdurig voordeel heeft van deze verkoop.

Tot slot, de programmabegroting richt zich op de toekomst van de stad. Zodat we onze gezamenlijke ambities kunnen waarmaken. Daar waar we kunnen samenwerken met u, doen wij dat graag. Zodat de stad de rust en financiële stabiliteit krijgt, die zij verdient.

Boudewijn Revis
Wethouder Financiën

Inkomsten € 2.798.349

Uitgaven € 2.798.349

bedragen x € 1000

€ 35

€ 8.903

€ 0

€ 7.408

€ 6.159

€ 64.615

€ 6.960

€ 109.432

€ 57.777

€ 143.870

€ 402.870

€ 619.728

€ 57.312

€ 174.482

€ 10.688

€ 66.673

€ 6.540

€ 41.919

€ 78.880

€ 68.743

€ 140.934

€ 162.626

€ 1.882.389

€ 254.791

€ 3.155

€ 278.807