Begroting 2020

Financiën

2.15 Financiën

Coördinerend portefeuillehouder: Boudewijn Revis

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 254.790.813

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 1.882.388.565

100,0 %

ga terug