Begroting 2020

Overhead

2.16 Overhead

Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 278.807.074

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 278.807.074

100,0 %

ga terug