Begroting 2020

4.2 Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

4.2 Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

 

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

01 - Gemeenteraad

Lasten

8.690

8.903

8.899

8.671

8.644

Baten

35

35

35

35

35

Saldo exclusief reserves

8.655

8.868

8.864

8.636

8.609

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

8.655

8.868

8.864

8.636

8.609

02 - College en Bestuur

Lasten

8.907

7.408

7.517

7.752

7.742

Baten

1.200

0

0

0

0

Saldo exclusief reserves

7.707

7.408

7.517

7.752

7.742

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

7.707

7.408

7.517

7.752

7.742

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Lasten

95.324

99.004

87.270

84.951

85.482

Baten

69.486

68.214

68.229

68.752

69.275

Saldo exclusief reserves

25.838

30.790

19.041

16.199

16.207

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

1.616

2.750

2.500

0

0

Saldo inclusief reserves

24.222

28.040

16.541

16.199

16.207

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

64.708

64.615

64.642

62.580

60.861

Baten

6.818

6.159

6.156

4.158

4.159

Saldo exclusief reserves

57.890

58.456

58.486

58.422

56.702

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

57.890

58.456

58.486

58.422

56.702

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

106.095

109.432

107.011

106.438

104.345

Baten

8.172

6.960

6.960

6.960

6.960

Saldo exclusief reserves

97.923

102.472

100.051

99.478

97.385

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

97.923

102.472

100.051

99.478

97.385

06 - Onderwijs

Lasten

141.016

143.870

135.575

131.011

126.971

Baten

54.110

49.850

49.850

49.850

49.850

Saldo exclusief reserves

86.906

94.020

85.725

81.161

77.121

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

3.500

7.927

3.514

0

0

Saldo inclusief reserves

83.406

86.093

82.211

81.161

77.121

07 - Werk en Inkomen

Lasten

603.596

614.728

615.503

612.695

608.380

Baten

395.515

391.520

399.790

408.053

413.994

Saldo exclusief reserves

208.082

223.208

215.714

204.643

194.386

Dotaties

5.000

5.000

5.000

3.000

0

Onttrekkingen

12.000

11.350

5.500

3.000

0

Saldo inclusief reserves

201.082

216.858

215.214

204.643

194.386

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Lasten

570.112

584.518

564.718

538.641

536.974

Baten

61.390

59.511

59.818

59.818

59.818

Saldo exclusief reserves

508.722

525.007

504.900

478.823

477.156

Dotaties

0

8.300

0

0

0

Onttrekkingen

1.250

1.875

1.875

0

0

Saldo inclusief reserves

507.472

531.432

503.025

478.823

477.156

09 - Buitenruimte

Lasten

153.533

174.482

168.938

166.558

164.821

Baten

54.537

55.924

56.127

56.330

56.531

Saldo exclusief reserves

98.996

118.558

112.811

110.228

108.290

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

365

1.388

0

0

0

Saldo inclusief reserves

98.631

117.170

112.811

110.228

108.290

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

10 - Sport

Lasten

60.371

56.473

53.211

52.021

51.010

Baten

13.980

9.388

9.388

9.388

9.388

Saldo exclusief reserves

46.391

47.085

43.823

42.633

41.622

Dotaties

0

10.200

0

0

0

Onttrekkingen

878

1.300

0

0

0

Saldo inclusief reserves

45.513

55.985

43.823

42.633

41.622

11 - Economie

Lasten

43.269

39.919

34.387

30.876

28.312

Baten

3.627

3.440

3.642

3.276

3.276

Saldo exclusief reserves

39.643

36.479

30.745

27.600

25.036

Dotaties

1.459

2.000

2.400

1.000

0

Onttrekkingen

7.010

3.100

4.075

3.568

6.036

Saldo inclusief reserves

34.093

35.379

29.070

25.033

19.000

12 - Mobiliteit

Lasten

75.304

68.743

61.465

62.360

57.208

Baten

73.252

77.655

77.666

78.674

79.176

Saldo exclusief reserves

2.051

-8.912

-16.201

-16.314

-21.968

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

2.862

1.225

1

0

0

Saldo inclusief reserves

-811

-10.137

-16.202

-16.314

-21.968

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Lasten

159.849

154.375

153.070

111.719

71.582

Baten

125.019

124.971

128.298

79.915

57.481

Saldo exclusief reserves

34.829

29.403

24.773

31.805

14.102

Dotaties

15.267

8.252

2.044

35

35

Onttrekkingen

20.840

15.963

10.960

8.869

5.468

Saldo inclusief reserves

29.256

21.692

15.857

22.971

8.669

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Lasten

110.729

104.531

103.660

103.058

102.544

Baten

12.539

12.300

12.102

11.823

11.744

Saldo exclusief reserves

98.190

92.231

91.559

91.234

90.800

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

98.190

92.231

91.559

91.234

90.800

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

15 - Financiën

Lasten

34.226

67.110

101.694

134.707

174.969

Baten

1.533.592

1.621.423

1.597.689

1.595.001

1.619.341

Saldo exclusief reserves

-1.499.366

-1.554.313

-1.495.995

-1.460.293

-1.444.372

Dotaties

306.218

187.681

47.563

25.276

11.532

Onttrekkingen

379.167

260.966

87.989

62.722

14.345

Saldo inclusief reserves

-1.572.315

-1.627.598

-1.536.421

-1.497.739

-1.447.185

Overhead

Lasten

283.691

278.807

270.547

269.796

268.419

Baten

4.455

3.155

2.953

2.953

2.953

Saldo exclusief reserves

279.236

275.652

267.594

266.843

265.466

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

150

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

279.086

275.652

267.594

266.843

265.466

Totaal Gemeente Den Haag

Lasten

2.519.420

2.576.916

2.538.108

2.483.833

2.458.262

Baten

2.417.727

2.490.505

2.478.702

2.434.985

2.443.980

Saldo exclusief reserves

101.693

86.411

59.407

48.848

14.282

Dotaties

327.944

221.433

57.007

29.311

11.567

Onttrekkingen

429.637

307.843

116.414

78.159

25.849

Saldo inclusief reserves

0

0

0

0

0

ga terug