Begroting 2020

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

2.14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Coördinerend portefeuillehouder: Martijn Balster

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 104.530.851

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 104.530.851

100,0 %

ga terug