Begroting 2020

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

2.3 Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Coördinerend portefeuillehouder: Liesbeth van Tongeren

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 99.003.646

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 99.003.646

100,0 %

ga terug