Begroting 2020

GRIP op grote projecten

GRIP op grote projecten

Toelichting

De rapportage ‘Grip op grote projecten’ heeft tot doel om de gemeenteraad een overzichtelijk beeld te geven van besluitvorming en de belangrijkste maatschappelijke, programmatische en financiële aspecten inclusief risico’s van grote projecten.
De rapportages worden ten minste twee keer per jaar opgesteld: als bijlage bij de Programmarekening (openbaar deel) en bij de begroting (openbaar en geheim deel).

Inhoudelijke toelichting

Onderliggende rapportages geven informatie weer tot en met 30 april 2019 en majeure wijzigingen nadien. De stand die hier gehanteerd wordt is dezelfde stand als bij de begroting van 2020-2023, of anders waar aangegeven. Dit is in het geval bij investeringsprojecten, De stoplichten geven met name aan op welk vlak wijzigingen zijn doorgevoerd of worden verwacht ten opzichte van de vorige Grip rapportage (1-1-2019). De stoplichten hebben de volgende betekenis:
Groen = geen wijziging of gerealiseerde wijziging binnen de plankaders.
Oranje = (nieuwe) aankondiging van een aanstaande wijziging die buiten het plankader vallen of  gerealiseerde wijzigingen die buiten het plankader vallen die vooraf zijn aangekondigd.
Rood = gerealiseerde wijziging buiten de plankaders welke niet van te voren was aangekondigd.

Wijzigingen op hoofdlijnen

Voorheen werd de GRIP Rapportage een bijlage bij het Halfjaarbericht, doordat het Halfjaarbericht is komen te vervallen, is de GRIP rapportage nu een bijlage bij de begroting.

Het opnemen van een Grip-rapportage voor het project Laakhaven-West is gestart toen er nog een groot aantal kavels uitgegeven moest worden. Inmiddels zijn er nog maar twee uit te geven kavels over. De risico’s bij de uitgifte van deze kavels, alsmede de complexiteit van deze grondexploitatie, zijn zodanig beperkt zodat uw raad geadviseerd wordt om vanaf januari 2020 niet meer over het project Laakhaven- West te rapporteren in deze rapportage.

GRIP rapportage in handig PDF formaat

ga terug