Begroting 2020

Mobiliteit

2.12 Mobiliteit

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 68.743.163

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 78.879.925

100,0 %

ga terug